Untitled design (7)

Waarom meer dan 200 collega's en 2.850 klanten voor Q-group kiezen

Q-group is een familieholding actief in de voedingsindustrie. Sinds 1973 groeit de groep door samenwerkingen en gerichte overnames. Sinds 2023 maakt Q-group deel uit van de Nederlandse Van Loon Group. Wat de toekomst ook brengt, de groep is er klaar voor.

De Q-familie is een hechte groep van medewerkers die zich elke dag inzetten om de belofte van kwalitatieve en meest betrouwbare leverancier waar te maken.

Werken bij Q-group:

  • Vertrouwen en rekenen op elkaar als team
  • Werken voor een bedrijf dat stabiliteit biedt
  • Ruimte voor het nemen van verantwoordelijkheid
  • Waar mensen zorg dragen voor elkaar en de klant

Werken bij Q-group

Maak kennis met Q-group

Waarden waar wij trots op zijn

'Wij'-denken

8

We vertrouwen en rekenen op elkaar, ook als uitdagingen moeilijk lijken. We beseffen dat we als team sterker staan dan individueel. Daarom denken we verder dan ons eigen domein en werken we samen met collega’s om tot betere inzichten te komen. Samen zetten we de schouders onder een gezonde onderneming in een diverse en open samenleving. We werken actief aan een aangename, stimulerende en inspirerende werksfeer.
 

Zorg dragen

Kernwaarden icoon Proactief en creatief

We dragen zorg voor elkaar en de ter beschikking gestelde middelen. We respecteren elkaar op een collegiale manier. We communiceren open en transparant. We werken actief aan een aangename, stimulerende en inspirerende werksfeer. We zorgen voor de positieve uitstraling van ons bedrijf. We geven constructieve feedback aan elkaar met als doel er als bedrijf sterker van te worden.

Kostenbewust handelen

We denken en handelen efficiënt en doelgericht om tijd, geld en andere middelen optimaal te benutten. We stimuleren anderen tot actie en betrokkenheid om goede resultaten te bereiken. We wegen financiële consequenties af en beperken de kosten. We vermijden elke vorm van verspilling.

Durven

We denken vooruit en wachten niet nodeloos af. We durven initiatief nemen en helpen elkaar om te groeien. We durven overgaan tot actie als dat Q-group ten goede komt en beseffen dat een goed draaiend bedrijf positief is voor iedereen.